Šis istorikų E. Manelio ir R. Samavičiaus sudarytas straipsnių ir dokumentų rinkinys kaleidoskopas pasakoja Lietuvos valstybingumo ir pastangų išlikti istoriją, dokumentaliai atskleidžia Lietuvos nepriklausomos valstybės atsikūrimo XX a. pabaigoje peripetijas.Sudarydami šį leidinį sudarytojai siekė pateikti medžiagą mokytojams, studentams, visiems besidomintiems Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu. Leidinyje medžiaga apie Kovo 11-ąją suskirstyta į keletą skyrių: Politikai, visuomenės ir kultūros veikėjai apie Kovo 11-ąją; Istorikai, politologai, teisininkai apie valstybės nepriklausomybės atkūrimą; Kelias į Kovo 11-ąją [Svarbesnieji nepriklausomybės atkūrimo dokumentai]; Kelias į Kovo 11-ąją [Svarbesnieji valstybės atkūrimo dokumentai]; Literatūra apie Kovo 11-ąją.Sudarytojai stengėsi pateikti ne visą išspausdintą medžiagą ir šaltinius apie Kovo 11-ąją, bet įvairius XX a. dokumentus ir straipsnius, kuriuose atsispindi lietuvių tautos siekis atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pateiktą medžiagą – straipsnius, jų ištraukas bei dokumentus mokytojai galės nagrinėti per istorijos, pilietinio ugdymo, politologijos pamokas.Sudarė Eugenijus Manelis ir Romaldas Samavičius.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė