1938 m., minint 15-ąsias Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metines, buvo išleistas almanachas „Kovos keliais“, kurį sudarė Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėjas Jonas Vanagaitis. Leidinyje buvo išspausdinta apie 80 straipsnių apie Mažosios (Prūsų) Lietuvos istoriją nuo XVI a., o daugiausia dėmesio buvo skirta 1923 m. sausio mėnesio įvykiams Klaipėdos krašte. Jame taip pat pateikta istorinių nuotraukų, statistinių rodiklių ir to meto firmų reklamų.  Naujajam leidimui įžanginius straipsnius apie Jono Vanagaičio kultūrinę ir politinę veiklą parašė Klaipėdos universiteto istorikai doc. dr. Silva Pocytė ir prof. dr. Vygantas Vareikis.
Prekinis ženklas: Petro ofsetas