Atnaujintas matematikos vadovėlis IV klasei.Matematikos vadovėlio komplektą SKAIČIŲ ŠALIS IV klasei mokykloms mokomąja lenkų kalba sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis).Dailininkas Norbertas Zovė.Nuo 2010 m. mokiniai ugdomi pagal atnaujintas Bendrąsias programas, todėl išleidžiamas pataisytas IV klasės vadovėlis „Skaičių šalis“ (pirmoji ir antroji knyga) bei du su juo suderinti pratybų sąsiuviniai. Nors 2008 m. vadovėlis buvo gana modernus, atnaujintos programos supaprastino matematikos mokymo turinį. Pavyzdžiui, ketvirtaklasiai mokysis skaičiuoti iki 10 000, dažniausia spręs 1-2 veiksmų uždavinius. Anksčiau užduotys buvo sudėtingesnės. Taisant vadovėlį kai kurie uždaviniai ir skaičiavimo pratimai pakeisti naujais, kiti palengvinti iškeliant tarpiniu klausimu ir pan. Sudėtingesnės užduotys paliktos tik mokiniams, siekiantiems aukštesnių mokymosi tikslų arba rezultatų. Atitinkamai supaprastinti ir algebros, geometrijos, matų ir matavimų, statistikos uždaviniai.Palengvinus programą, IV klasėje darbo liko mažiau, todėl iš III klasės atkelti sudėtingesni daugybos ir dalybos iki 1000 atvejai, racionaliau išdėstytos užduotys, skirtos individualiam, grupiniam, diferencijuotam darbui, integruotam mokymui. Kiekvienos knygos pradžioje pateikiami paaiškinimai mokiniui „Kaip mokytis iš šio vadovėlio?“
Prekinis ženklas: Šviesa