Krepšinio komandų palaikymo šokių grupių veikla skatina harmoningos asmenybės tapsmą, padėdama atsispirti neigiamai socialinės aplinkos, masinių informavimo priemonių įtakai, užmegzti emocinius ryšius su žmonėmis, bendrauti, pažinti savo kūną ir išmokti su juo elgtis. Sportuojant galima išmokti pasitikėti, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, tapti drausmingu, pareigingu, empatišku, atlaidžiu, lavinti grakštaus, racionalaus ir estetiško judesių atlikimo įgūdžius, judesio kultūrą.  Knyga tinka aukštųjų mokyklų studentams, kūno kultūros specialistams, įvairių sporto sričių treneriams, krepšinio komandų palaikymo šokių grupių organizatoriams, meninių kolektyvų vadovams.  Bendri pastebėjimai, teorinė ir praktinė 15 metų kaip šokių grupės vadovės ir kūno kultūros dėstytojos patirtis leis pasisemti gimnastikos žinių, atlikimo metodikos, komandų palaikymo grupių, šokių grupių, aerobikos užsiėmimų veiklos organizavimo ypatumų ir juos pritaikyti savo veikloje.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla