Antroji ”Kriminologijos” dalis skirta taikomosios kriminologijos problemoms, ypač nusikaltimų prevencijai ir nusikalstamumo prognozei. Pagrindinis vadovėlio tikslas – parodyti, kaip praktiškai organizuojamas kriminologijos žinių panaudojimas, aptarti kylančias problemas ir supažindinti su šiuolaikiniais jų sprendimo būdais.Ši knygos dalis skirta teisės, sociologijos, psichologijos specialybių studentams, kuriems reikia susipažinti su nusikaltimų prevencijos problemomis. Ne mažiau svarbus knygos adresatas yra ir tie asmenys, kuriems nusikaltimų prevencijos žinios reikalingos jų kasdieniame darbe, tai – kriminalinės justicijos, švietimo darbuotojai, verslininkai, žurnalistai. Pagaliau knyga skiriama ir visiems visuomenės atstovams, nusikaltimų prevencijos entuziastams, kurie dalyvauja nusikaltimų prevencijos veikloje, vykdo nusikalstamumo programas.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras