Žmonijos istorija nužymėta visokiausiomis žmogaus viltimis. Žmogus yra vilčių būtybė, jis vis kažko laukia, trokšta. Bet ko? Žemiškojo horizonto ar kur kas daugiau nei duoda žemė? O jei mūsų viltis būtų didesnė už patį aukščiausią bokštą, ar dangų siekiantys Babelio (arba New York’o…) bokštai mums ją suteiktų? Įtaigiai kalbėdamas apie Biblijos veikėjams Dievo duotus pažadus autorius parodo, kaip skvarbiai ir aktualiai Apreiškimas nušviečia šių dienų žmogaus padėtį bei visų jo lūkesčių išsipildymą mylimajame Tėvo Sūnuje Kristuje Jėzuje. Tėvas Pascal Haegel, gimęs 1954 m. Strasbūre (Strasbourg), Prancūzijoje, yra Šv. Jono brolis, kunigas, medicinos ir filosofijos daktaras, dėsto filosofiją ir teologiją, pamokslauja bei atlieka išlaisvinimo tarnystę. 1998 metais paskirtas Šv. Jono kongregacijos Generalinio prioro Vikaru Europai, ne kartą lankėsi Lietuvoje, pamokslavo mūsų šalies miestuose.
Prekinis ženklas: Agapetos