Šis straipsnių rinkinys yra skirtas kultūros vadybos, politikos ir sociologijos temoms, kuriose į kultūros reiškinius žvelgiama iš platesnių perspektyvų. Straipsnių autoriai – mokslininkai ir kultūros lauko tyrėjai, praktikai ir teoretikai, dauguma iš jų dėstantys Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje arba kitaip bendradarbiaujantys akademinėje bei projektinėje veikloje. Leidinyje taip pat publikuojami katedros absolventų, dabar jau sėkmingai dirbančių Lietuvos kultūros institucijose, straipsniai, parengti magistrinių darbų pagrindu. Užsienio autorių publikacijos – tai tarptautinio katedros bendradarbiavimo rezultatas. Įgyvendinant Europos kultūros fondo remiamą Kultūros politikos programą, 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje vyko vizituojančios dėstytojos dr. Milenos Dragićević Šešić, Belgrado menų universiteto UNESCO tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir kultūros vadybos katedros vedėjos, paskaitų ir seminarų ciklas „Naujos kultūros politikos dimensijos“, „Kultūros politikos ir kultūros vadybos etika“, „Miestų kultūros politikos“. Bendradarbiaujant su Prancūzų kultūros centru, 2007 m. ir 2008 m. paskaitas ir seminarus vedė Paryžiaus VIII-ojo universiteto Europos studijų instituto kultūros sociologijos docentė Anne-Marie Autissier. Publikacijose, pasitelkiant skirtingus diskursus, teorijas bei kontekstus, analizuojamos įvairios šių dienų kultūros aktualijos, aprėpiančios tiek vizualiuosius, tiek atlikėjų menus, kultūrines industrijas, muziejų vadybos, medijų, popkultūros, dizaino politikos strategijas – nuo konkrečių valdymo modelių iki virtualaus bei skaitmeninio tipo organizacijų vadybos.
Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla