Knygos autorius – žinomas literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. Jam teko sovietmečio sąlygomis vadovauti aukštųjų mokyklų katedroms, fakultetams, aktyviai reikštis kaip literatūros vertintojui ir visuomenininkui, patirti karjeros svaigulį ir rinktis valenrodiškąją taktiką. Realistiška, griežta, ironiška to meto studijų sistemos analizė, aprėpianti ir jos partinio valdymo mechanizmus, – kol kas unikalus atvejis mūsų memuaristikoje. Ir šis prisiminimų motyvas, ir dalyvavimo literatūriniame bei socialiniame gyvenime autentiški vaizdai grindžiami faktais, konkrečiais mažai kam žinomais epizodais, asmeniškomis patirtimis. Portretuojamos ryškios arba sovietmečio aplinkybių sureikšmintos asmenybės, atvirai kalbama apie save ir artimuosius. Autoironiška savivoka, smagus pasakojimas, supratinga šypsena – išsiskiriantys knygos bruožai.
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla