Šiais laikais tapo madinga rašyti apie kūną. Kas tai, negalavimo ar prasmės ieškojimo ženklas?..Ši knyga yra bendruomenės gyvenimo patirties rezultatas, ja kreipiamasi į kiekvieną žmogų, kuris nori eiti į priekį, pažindamas Dievą ir save. Šv. Paulius sušunka: „Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė?“, o Jo Croissant entuziastingai atsako: „Taip, mūsų kūnas buvo ta vieta, kurioje apsigyveno Šventoji Dvasia, jis – kelias, vedantis mus į Tėvo Širdį…“Knygos autorė kviečia mus į tikrąjį vidinio atgimimo kelią: įžengti į Šventovę, į savo vidų, į trissyk Šventojo Dievo Artumą, nes čia yra Tėvas: „Tavo Tėvas, regintis slaptoje“ (Mt 6, 6). Tai, ko desperatiškai ieškome anapus savęs, slypi mumyse.Lydimi Tėvo žvilgsnio ir Jo žodžio, mes – Dievo sūnūs ir dukros – randame tikrąją savo tapatybę. Taip pasiekiame šlovingąją Dievo vaikų, tų, kurie yra išvaduoti nuo kitų žvilgsnių ir stovi prieš Jo Veidą, garbės laisvę.Jo Croissant yra Efraimo, 1974 metais įkūrusio katalikišką Palaiminimų bendruomenę, žmona. Ankstesnė jos knyga Moteris, arba širdies kunigystė padėjo tūkstančiams moterų atskleisti savo pašaukimo grožį. Ji vadovauja Bendruomenės organizuojamoms šokio ir maldos sesijoms. Ši jos patirtis yra šios knygos pagrindas.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai