Ugdomoji priemonė KURIU PAVEIKSLĖLIUS skiriama ikimokyklinukams. Ji skatina vaikų kūrybiškumą ir padeda ugdytis meninę kompetenciją.Rinkinyje yra 24 nebaigti piešti paveikslai. Jų serijas sieja vienodi rėmeliai ir bendra tematika. Vaikas, pasirinkęs ir išmėginęs norimas dailės priemones, pats baigia kurti paveikslus.Atskiruose lapuose pavaizduota ikimokyklinuko galimybes atitinkanti veikla. Tai keverzojimas, linijų brėžimas, taškavimas, piešimas, spalvinimas, spaudavimas, dažymas, aplikavimas, lipdymas. Siūloma pasirinkti įvairias dailės raiškos priemones – pieštukus, flomasterius, guašą, akvarelę, pirštų dažus, spalvotą popierių, plastiliną ir kitas.Vaikas iš pradžių išmėgina dailės priemones baltame popieriaus lape – juodraštyje. Paskui jis baigia kurti pasirinktus paveikslus. Sukūręs visą seriją, pasikabina juos ant sienos. Namie arba darželio grupėje gražu eksponuoti paveikslų parodėlę. Vaikas gali pasididžiuoti ja prieš svečius. Dailininkė Kotryna Žukauskaitė.Rankas piešė Evaldas Mikalauskis.
Prekinis ženklas: Šviesa