Pomirtinę Vaidoto Daunio (1958–1995) knygą sudaro straipsniai kultūros tematika, iki šiol buvę išblaškyti periodikoje. Tai įvairių žanrų kūriniai: etiudai, esė, pokalbiai, pranešimų tekstai, žurnalų pratarmės bei straipsniai, vienas vertimas, recenzija, palydimasis žodis eilėraščiui.Čia rašoma apie iškilias Lietuvos bei išeivijos asmenybes: O. Milašių, V. Kisarauską, A. Petrulį, L. Karsaviną, J. Miltinį, J. Girnių, A. Vaičiulaitį. Svarstomi filosofiniai Būties ir kūrybos, tradicijos ir nūdienos, prasmingo meno kūrinio klausimai. Aptariamas specifinis žurnalistikos santykis su kūryba, brėžiami žurnalų „Krantai“, „Naujoji Romuva“, „Regnum“ fondo tikslai. Knygoje taip pat skelbiama V. Daunio kūrybos (1967–2006) bibliografija. Leidinys skirtas V. Daunio gimimo penkiasdešimties metų sukakčiai.Nors knyga mokslinė, orientuota tyrinėtojams humanitarams, ji naudinga ir plačiajai visuomenei: inteligentams, ypač pedagogams, besimokančiam jaunimui – studentams, moksleiviams.
Prekinis ženklas: Versus aureus