Sudaryta iš 1984 m. „Vagos“ išleisto eilėraščių rinkinio „Su volungės balsu“ ir beveik tiek pat naujų. Pavadinimas „Labos nakties, naktie“ 1984 m. nepraleistas (žr. autoriaus atsiminimus knygose „Rašytojas ir cenzūra“, 1992, p. 91, „Lyra ant gluosnio“, 1998, p. 129). Atstatomas ir „Karų kapai“ pavadinimas, dėl kurio besiginčijant 1984 m. pavyko nukreipti dėmesį nuo eilėraščio apie partizanus „Pilkieji didvyriai“. Daugelis ano rinkinio eilėraščių autoriaus vėliau taisyti stiliaus, kalbos, išbaigtumo, aiškumo atžvilgiu. „Vagos“ 1984 m. nuomone, „Su volungės balsu“ eilėraščiai ne visai vaikams ir apibūdinti „vidutiniam mokykliniam amžiui“. Autorius ir toliau tokių yra parašęs, o kai ką ir paskelbęs rinkiniuose suaugusiems. Iš rinkinio „Pilnas vakaras nutilusios dainos“ (1994) čia pridėtas „Iš pusnių ištrūkę“ (p. 261), pataisytas į „Verpalų dainelę“, o iš „Varpai sudūlės nuo skambėjimo“ (1998) – eilėraštis „Nuo pat metų mažyčių (p. 60). Kadangi 1984 m. „Su volungės balsu“ eilėraščiai publikuoti be datų, nedatuojami ir nauji.
Prekinis ženklas: Homo liber