Knygoje nagrinėjama jūros dinamika (vėjas, bangavimas), vėjo ir bangų poveikis laivui (stovumas, supimasis), laivo valdomumas (pastovumas kurse ir pasukamumas), šių laivo jūrinių savybių eksperimentinis vertinimas.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla