Vadovėlyje trumpai išdėstyti pagalbiniuose ir utilizaciniuose katiluose vykstančių procesų teoriniai pagrindai. Jame pateikti šiluminio skaičiavimo, aerodinaminio pasipriešinimo apskaičiavimo pagrindiniai nuostatai ir rekomendacijos (23–25 skyriuose aprašyti katilų projektavimo pagrindai ir pateikta šiluminio skaičiavimo pavyzdžių su savitikros klausimais).
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla