Kompaktinis diskas parengtas pagal V. Krakauskaitės muzikos vadovėlį Lakštutė 1.  
Prekinis ženklas: Šviesa