Laringalų teorija, išsirutuliojusi iš Ferdinando de Saussure’o dar XIX amžiaus pabaigoje iškeltų hipotezių, pirmoje XX amžiaus pusėje radikaliai pakeitė indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijos modelį, o antroje praėjusio amžiaus pusėje tapo vyraujančia indoeuropeistikos paradigma. Žinomas komparatyvistas ir baltistas Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius Wojciechas Smoczyńskis laringalinį rekonstrukcijos metodą jau keli dešimtmečiai sėkmingai taiko baltų kalbų istorijai tirti. Šioje knygoje, kuri yra antroji Bibliotheca Salensis serijoje, autorius pateikia laringalų teorijos apžvalgą ir parodo, kaip ją galima pritaikyti istoriniams lietuvių kalbos tyrimams. Knyga parengta paskaitų, profesoriaus perskaitytų 2004 metais Salų kalbotyros vasaros mokykloje, pagrindu.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas