Knyga skirta studijuojantiems ir dėstantiems latvių kalbą. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija latvių kalbą numačiusi paskelbti kaip vieną iš pasirenkamų užsienio kalbų vidurinėse mokyklose.Knygoje pateikiami latvių kalbos fonetikos, morfologijos ir žodžių darybos pratimai, supažindinama su dabartine, senąja ir latgalietiškąja rašyba bei tos rašybos pavyzdžiais. Be pratimų, skaitytojas ras ir latvių kalbos gramatikos pradmenis, išdėstytus atitinkamuose skyriuose, taip pat dažnesnių veiksmažodžių žodynėlį su nurodytomis jų formomis.Antrasis leidimas.
Prekinis ženklas: Aesti