Žodyno parengėjas Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centras (LC) įkurtas 1955 metais.LC yra mokslo tyrimų ir studijų institucija, skirta letistikos tyrėnėjimams bei populiarinimui. LC koordinuoja letistines studijas universitete, VDU ir Latvijos baltistų mokslinius ryšius, VDU ir Latvijos aukštųjų mokyklų studentų mainus, kaupia letistinę biblioteką.Kartu su Latvijos aukštosiomis mokyklomis leidžia mokslinį tęstinį leidinį „Acta Baltica”. Nuo pat įsteigimo centrui vadovauja doc. dr Alvydas Butkus.
Prekinis ženklas: Aesti