Romano herojus – viduramžių gydytojas. Nors ir turėdamas išgydytojo dovaną, jis negali išgelbėti savo mylimosios ir nusprendžia žemiškąjį gyvenimą nugyventi už ją. Slaugo sergančius maru ir sužeistuosius, luošius ir besveikačius ir kuo daugiau aukojasi, tuo labiau stiprėja išgydymo galios.Bet ar galima meile ir pasiaukojimu išgelbėti žmogaus sielą, jei nesugebėjai išsaugoti jos kūniškojo apvalkalo?
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis