Ugdymo(si) priemonė „Learning and playing ABC“ sudaryta iš 130 paveikslėlių kortelių, sunumeruoto spausdintinių didžiųjų raidžių raidyno ir 7 komplektų  raidžių kortelių.Naudodamiesi priemone vaikai galės:įvardyti paveikslėlių kortelėse pavaizduotus daiktus,įsiklausyti į tariamą žodį,išvardinti žodžio garsus,surasti raidyne garsą žyminčios raidės numerį,surinkti žodį sudarančias raideles raidžių kortelėse.Priemonė rekomenduojama ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiojo ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams, logopedams, tėveliams.
Prekinis ženklas: Raidynėlis