Mokslinių straipsnių rinkinyje nagrinėjamos problemos, kilusios rengiant ”Bendrinės lietuvių kalbos žodyną”, būtent: žodžių atranka, jų reikšmių apibrėžimas ir pan. Kai kurie straipsniai, kuriuose aptariamas sintaksinių duomenų, semantikos pateikimas, kirčiavimo normų kodifikacija, daugiau skirti žodynų rengimo praktikai, kituose į aktualias leksikografijos problemas žvelgiama iš platesnės teorinės perspektyvos. Vienu iš straipsnių pristatoma bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazės koncepcija. Leidinys turėtų sudominti visus, kurie laukia pasirodant ”Bendrinės lietuvių kalbos žodyno”.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas