Leidinys „Leksikografijos ir leksikologijos problemos“ – tai mokslinis kalbotyros rinkinys, nagrinėjantis įvairias leksikografijos problemas. Čia sprendžiami ir teoriniai klausimai, yra gausiais praktiniais duomenimis paremtų straipsnių, dauguma straipsnių nagrinėjamos atskiros praktinės problemos, susijusios su tarmių duomenimis, su leksikografiniais leidiniais ir žymiais žodynininkais, su žodžių istorija ir vartosena ir kt. Knygoje spausdinami straipsniai lietuvių ir latvių kalbomis.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas