Romanai ”Levino malūnas: 34 sakiniai apie mano senelį” ir ”Lietuviški fortepijonai” komponuojami dvigubos fugos forma, kurioje kontrapunktiškai susipina dvi temos ir dvi laiko plokštumos. Personažai ir vaizdai – supoetintos parabolės. Tyrinėdamas istoriją, autorius mėgina veikti dabartį ir atspėti ateitį. Mūsų skaitytojui jis ypač artimas, nes vaizduojami vokiečių santykiai su Vakarų Prūsijos tautinėmis mažumomis.
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla