Žodyne publikuojama Mažosios Lietuvos XVIII amžiaus reikšmingiausio leksikografijos paminklo – Jokūbo Brodovskio rankraštinio žodyno „Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm“ – išlikusi vokiečių–lietuvių kalbų dalis, dabar saugoma Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.Žodyno tekstas pateikiamas dviem pavidalais – ankraščio originalo skaitmenine reprodukcija (faksimile) ir rankraščio perrašu. Leidinį sudaro trys tomai:I tome yra pratarmė, perrašo principai, Biblijos knygų santrumpos ir kt. Studijoje „Jokūbas Brodovskis – žodynininkas“ (p. XXI–XLVIII) leidinio projekto vadovas prof. Vincentas Drotvinas aprašo žodyno istoriją, pateikia tyrimų apžvalgą, aptaria gyvosios lietuvininkų leksikos turinį ir kilmę, patarlių vaidmenį, žodyno sandaros bruožus. Spausdinama originalo teksto skaitmeninė kopija ir perrašas bendrine lietuvių kalba (p. 39–515). II tome publikuojama kita žodyno kopijos ir perrašo dalis (p. 516–1050). III tome pateikiamos lietuviškų žodžių rodyklės.Žodyno publikacija skiriama leksikografijos istorikams, kitiems filologams ir visiems, kas domisi Mažosios Lietuvos dvasinės kultūros paveldu. 
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas