Šis straipsnių rinkinys sudarytas iš dviejų dalių: vienoje – aptariami tarptautinės politikos bei diplomatijos aspektai, kitoje – straipsniais bei dokumentais nušviečiamas lietuvių dalyvavimas ginkluotose formuotėse. Leidinio sudarytojų tikslas – pateikti naujausius tyrimus iš Antrojo pasaulinio karo istorijos, kad skaitytojas galėtų orientuotis, kokiomis kryptimis kas yra atskleidžiama ir kaip po truputį formuojasi bendras Lietuvos Antrajame pasauliniame kare istorinis vaizdas.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla