Mokytojo knygoje pateikiami teminiai geografijos mokymo turinio planai ir vertinimo kriterijai.Mokytojo darbo lapuose išvardijama temų grupė, trumpa rekomenduojamos veiklos santrauka, siūloma netradicinių užduočių, kūrybinių darbų pavyzdžių.Knyga skiriama geografijos mokytojams, dėstantiems IX klasės geografijos kursą pagal E. Valančienės ir S. Dijokienės vadovėlį „Lietuva, Europa, pasaulis“.   
Prekinis ženklas: Šviesa