Vieno žymiausių Lietuvos istorikų prof. Broniaus Dundulio atminimui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys. Leidinyje analizuojamos Lietuvos ir jos kaimynų santykių problemos nuo ankstyvojo – vikingų laikotarpio iki Napoleono epochos.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla