Leidinyje pateiktos svarbesnės Lietuvos ir pasaulio istorijos datos bei įvykiai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Čia siekta svarbias Lietuvos istorijos datas parodyti pasaulio istorijos įvykių kontekste. Tikimasi, jog ši knyga padės geriau įtvirtinti per istorijos pamokas išmoktą medžiagą ir pasirengti egzaminams. Leidinys, „išimtas“ iš skaitmeninio Lietuvos istorijos vadovėlio „Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės“.
Prekinis ženklas: Versus aureus