Monografijoje nagrinėjama lietuvininkų etninė muzika. Lietuvininkų dainų melodijų stilistika ir ypatybės lyginamos su kitų Lietuvos regionų, vokiečių bei dalies lenkų (mozūrų, kašubų) dainų melodikos bruožais, nustatomi bendrumai ir skirtumai. Regiono autochtonų etninės muzikos ir etnokultūrinio tapatumo klausimai gvildenami ne tik etnomuzikologiniu aspektu. Gilinamasi į kultūrinį, socialinį kontekstą, t. y. nagrinėjama dainavimo vieta ir reikšmė tradiciniuose kalendoriniuose, šeimos ir darbo papročiuose. Apžvelgiama istorinė, politinė, ekonominė, socialinė, konfesinė, švietimo įtaka lietuvininkų dainavimo tradicijai ir jos raidai.  Monografija skirta akademinei ir plačiajai visuomenei, besidominčiai Lietuvos etninių regionų, šiuo atveju – Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto – kultūros raida. Studijuojantiesiems etnomuzikologiją, etnologiją, antropologiją, folkloristiką, net ir istoriją šis leidinys bus naudingas kaip išsami, archyviniais dokumentais pagrįsta literatūra.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla