Lietuvos tėvynės meilės sklidina skaitinių knyga, kurioje – svarbiausi Lietuvos istorijos faktai, raidynas, raidynui skirti lietuvių autorių eilėraščiai, taip pat dramos kūrinėliai, mįslės, dainelės, žaidimai. Adresatas – lietuvių šeimų mažieji skaitytojai, kitose šalyse veikiančios lietuviškos šeštadieninės mokyklos.
Prekinis ženklas: Homo liber