Ši monografija – tai dar vienas svarus Česlovo Milošo asmenybės prasmių ir reikšmių mūsų Pasauliui liudijimas. Ji dar aiškiau, akivaizdžiau padeda skaitančiam suvokti, kad Milošo pasaulėjauta, vertybių sistema – mūsų nūdienos egzitencinė dalis […] Tokio tyrimo rezultatas: kažin ar po šios studijos dar kam nors kils abejonių, kad Milošas – dviejų modernių visuomenių (lenkiškos ir lietuviškos) reiškėjas, o jo biografijos lietuviškai-lenkiškas dvilypumas, pasaulėjautos ypatingumas – durys į sudėtingą, kartais sunkiai perprantamą, lietuvių-lenkų santykių labirintą.Dr. Rimantas MiknysKnyga patraukia ir įtraukia skaitytoją. Puslapis po puslapio atsiveria sudėtingas, platus ir gilus lietuviškasis Milošo pasaulis. Žodis ”palimpsestas” […] puikiai tinka nusakant visų Milošo lietuviškųjų kontekstų sluoksnius – jų daugialypiškumą, asmenų biografijų ir jų pasaulėvaizdžių, Lietuvos kultūros ir istorijos įvykių koncentrus ir epicentrus – visus takus, kuriais skaitytoją veda studija.Prof. dr. Vytautas Martinkus 
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas