Šiame leidinyje aprašytos lietuvių kalendorinės ir šeimos šventės, aptariant tradicinių papročių kilmę ir prasmę, atskleidžiant jų sąsajas su senąja baltų mitologija. Šventės pateikiamos einant metų ratu, nes pagrindinė mūsų liaudies kultūros ypatybė – jos glaudus ryšys su tėviškės gamtos reiškiniais. Žinoti tautos tradicijas būtina: jomis ugdomas tautiškumas ir pilietiškumas.
Prekinis ženklas: Žara