Šio straipsnių rinkinio užuomazgos atsirado prieš trejetą metų, Lietuvių išeivijos institutui (LII) surengus mokslinę konferenciją diplomatijos egzilyje tema. Instituto tyrimų lauke diplomatinė tarnyba, jos pėdsakai Lietuvos laisvės keliuose nuolat buvo ir yra labai svarbus dalykas.
Prekinis ženklas: Versus aureus