Leidinys „LIETUVIŲ KALBA. Dešimt žingsnių egzamino link“ – tai nuosekli pagalba abiturientui, norinčiam susisteminti literatūros kursą, dar kartą prisiminti, kas svarbiausia rašant literatūrinį ir samprotavimo rašinį, patobulinti rašybos įgūdžius. Tai glaustas lietuvių kalbos ir literatūros kurso sąvadas, bazinės žinios, kurias papildo įvairios užduotys. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui, rengiančiam savo mokinius valstybiniam brandos egzaminui, – parankinė knyga, apimanti 10 kurso kartojimopamokų ciklą.Kiekvieną iš 10 žingsnių egzamino link sudaro 5 mažesni žingsneliai:·· laikotarpio istorijos ir kultūros apžvalgos, literatūros pristatymo,·· rašymo teorijos ir praktikos,·· raštingumo pratybų,·· įsivertinimo,··medžiagos abiturientams, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.„Įsivertinimo“ dalyje kiekvienas galės pasitikrinti žinias ir gebėjimus –tam yra suformuluoti klausimai žinioms patikrinti, užduotys gebėjimamsatskleisti bei kūrybinės (rašymo) užduotys. Žinių, gebėjimų, kūrybiniųdarbų užduotys ir klausimai parengti atsižvelgiant į lietuvių kalbosBendrojo ugdymo programoje nurodytus lygius (patenkinamą, pagrindinįir aukštesnįjį). Ir įsivertinimo, ir raštingumo užduočių atsakymus rasiteprie leidinio anotacijos tinklapyje www.sviesa.lt
Prekinis ženklas: Šviesa