Leidinyje pateikiama 100 įvairaus sunkumo kompleksinių testų. Jie skirti rašybos ir skyrybos įgūdžiams ugdyti, įtvirtinti ir kontroliuoti. Testai parengti pagal profilinio mokymo laisvai pasirenkamą modulį „Lietuvių kalbos skyryba ir rašyba“, pastaraisiais metais dėstytą vienoje vidurinių mokyklų. Šio leidinio privalumas – pateikti testų rašybos ir skyrybos atsakymai. Taigi tai puiki proga pamąstyti, kodėl tekstų autoriai vartoja vienokias ar kitokias ortogramas arba punktogramas. Svarbiausias tikslas, kurio siekiama, – paskatinti mokinius suvokti ir gebėti paaiškinti rašybos ir skyrybos sunkumus. O reikalui esant, visada juk galima pasikonsultuoti su lietuvių kalbos mokytoju arba patiems susirasti atsakymus lietuvių kalbos vadovėliuose, rašybos ir skyrybos žinynuose, žodynuose arba mokiniams skirtuose lietuvių kalbos leidiniuose.
Prekinis ženklas: Tyto alba