Vadovėlis parengtas pagal Bendrųjų programų (2008) reikalavimus. Nuo anksčiau išleistų vadovėlių labiausiai skiriasi metodine dalimi. Tai lemia programos nuostatos: jos pokyčiai sietini su mokinių kompetencijų ugdymu, darbo su tekstais kaita, bet ne su žinių turiniu. Kitokia ir vadovėlio struktūra: kiekvienos temos teoriniai dalykai formuluojami labai trumpai, o tema apibendrinama pateikiant lenteles ir schemas.Vadovėlio branduolys – sintaksės skyrius. Jis labiausiai pakeistas. Naujosios skyrybos taisyklės lėmė šio skyriaus turinio ir didaktinės medžiagos pokyčius. Supažindinama su pagrindiniais sudėtinio sakinio bruožais, mokoma(si) skirti sudėtinius sujungiamuosius ir sudėtinius prijungiamuosius sakinius. Daugiausia vietos skiriama privalomosios skyrybos taisyklėms.Įvairios praktinės užduotys siejamos su kalbos pažinimo temomis, pateikiama daugiau negrožinių tekstų, įvairesnių kompleksinių užduočių, siekiama integruoti literatūrinio lavinimo ir kalbos vartojimo bei pažinimo temas. Sistemingiau mokoma argumentuoti. Daugiau dėmesio skiriama kalbos stiliams. Užduotys integruojamos į visas temas, skatinamos atlikti įvairiais būdais: dirbant individualiai ir poromis, rengiant nedidelius projektus mažomis grupėmis. Daug medžiagos skiriama pagrindiniams teksto tipams: pasakojimui, aprašymui, samprotavimui, jų raiškos priemonėms. Vadovėlius papildo pratybų sąsiuviniai, kuriuose pateikiama diferencijuoto ir integruoto mokymo savikontrolės pratimų, padedančių stiprinti ortografinį akylumą ir savarankiško darbo įgūdžius. Taip pat juose yra testų ir kitų užduočių, palengvinančių mokymo(si) kontrolę.Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis), kurso konspektas.Dizainas Roko Gelažiaus.
Prekinis ženklas: Šviesa