Šia knyga siekiama kelių tikslų:atkreipti pradinukų dėmesį į žodžių įvairovę, pateikti pradinių leksikos žinių (geriau suvoks skaitomą tekstą);įtvirtinti ir šiek tiek išplėsti teorines žinias apie žodžių sandarą ir darybą (geriau gebės taikyti rašybos taisykles);susisteminti pagrindines lietuvių kalbos rašybos taisykles;piešiniais lavinti regimąją atmintį (geriau įsidėmės taisykles, gramatikos sąvokas).
Prekinis ženklas: Šiaurės Lietuva