Monografijoje ” Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės” nagrinėjami XVI-XX a. iš vokiečių kalbos kilę skoliniai, atsiradę dėl kalbų kontaktų, naujų realijų, fiksuoti daugiausia Mažosios Lietuvos raštuose, žodynuose, vartojami tarmėse. Knygoje apžvelgiama germanizmų tyrinėjimo istorija, aptariama istorinė etnolingvistinė aplinka, aiškinama skolinių kilmė, iškeliama kalbos tarpininkės problema, pateikiamas germanizmų paplitimas raštuose ir gyvojoje kalboje. Chronologine tvarka skoliniai skirstomi į temines grupes. Antrojoje monografijos dalyje tiriamos germanizmų fonetinės sistemos, nustatomi garsų substitucijos dėsningumai. Leidinys skirtas ne tik humanitarams, bet ir kitiems, besidomintiems kalbos istorija.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas