Knyga yra lietuvių kalbos gramatinės semantikos įvadas, kuriame supažindinama su pagrindinėmis grama­tinių kategorijų tyrimo problemomis, atskleidžiama jų tyrimo raida, aiškinamos svarbiausios sąvokos ir terminai. Išsamiau nagrinėjamos šios lietuvių kalbos gramatinės kategorijos: giminė (derinimo klasė), skaičius, linksnis, laipsnis, apibrėžtumas, asmuo, laikas, veikslas (aspektas), nuosaka, evidencialumas, rūšis, tranzityvumas. Glaus­tai pristatomi lietuvių kalbotyroje įsigalėję ir naujesni mokslo literatūroje paskelbti požiūriai. Pasiūlyta ir savų interpretacijų. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos nagrinėjamos tematikos tyrimų bibliografinės, o knygos pabaigoje – dalykinė ir terminų rodyklės.Knyga skiriama savarankiškoms lietuvių kalbos gramatinių kategorijų studijoms. Ji turi žinyno ypatybių, todėl galėtų praversti ir tolesniems joje nagrinėjamos tematikos tyrimams.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla