Kursas parengtas remiantis lietuvių kalbos akademinėmis gra­matikomis, gramatikos tyrinėtojų darbais ir morfologijos vadovėliais. Kondensuotai pateikiami svarbiausieji teoriniai teiginiai su iliustra­cijomis iš rašytojų kūrinių ir šnekamosios kalbos. Aptariamas veiks­mažodžio veikslas, tranzityvumas, aprašoma nuosakų, laikų, asme­nų ir kitų veiksmažodžio formų daryba bei pagrindinės gramatinės reikšmės, prieveiksmių, dalelyčių, prielinksnių, jungtukų, jaustukų bei ištiktukų morfologinės ypatybės ir jų vartosena.Mokomoji knyga skiriama lietuvių filologijos ir reklamos studen­tams, ji pravers mokytojams lituanistams ir visiems, kas domisi lietu­vių kalbos gramatikos dalykais.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla