Knygoje sistemingai aprašomos etninės Lietuvos lietuvių kalbos ploto paribio šnektos, jų fonetika ir fonologija – požymiai, kuriais šnektos labiausiai skiriasi. Naudojami fonologijos, dialektologijos, sinchroninės bendrosios kalbotyros, matematinės statistikos metodai. Aprašant periferines šnektas, pirmiausia nustatomos balsių, priebalsių fonemos ir jų variantai. Tai suteikia galimybę lyginti šnektas tarpusavyje ir su bendrine kalba. Stengiamasi nustatyti kiekvienos aprašomos šnektos priebalsių kietumo, dzūkavimo (jei toks yra) paplitimą. Knygoje yra keturios dalys. Pirmojoje nagrinėjamos bendrosios lietuvių kalbos ir pakraštiniu šnektų fonologijos problemos. Tolimesnėse trijose dalyse aptariamos šiaurinės, rytinės ir pietinės lietuvių kalbos ploto pakraščių šnektos. Po knygos apibendrinimo skelbiami sutrumpinimai, šaltiniai, literatūra, rodyklės, išsamus apibendrinimas anglų kalba. Yra lietuvių kalbos tarmių ir šnektų, Latvijos lietuvių šnektų, Breslaujos–Apso, Gervėčių, Pelesos–Rodūnios, Seinų–Punsko, Mažosios Lietuvos žemėlapiai ir nuotraukos.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas