Knygoje aprašyta 501 iki šiol aptiktas per šimtą su viršum metų Lietuvoje ir kituose kraštuose išleistas lietuvių kalbos terminų žodynas. Aprašomasis 1900-2005 metų laiko tarpas, turimomis žiniomis, apima visą spausdintą tokių žodynų praeitį beveik iki šių dienų. Knygos autorių matyti žodynai yra anotuoti.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas