Šis testų rinkinys skirtas 6 klasės moksleivių lietuvių kalbos vartojimo įgūdžių įtvirtinimui bei kontrolei. Rinkinį sudaro 18 testų komplektų, sudarytų remiantis Pagrindinio ugdymo programair Išsilavinimo standartais. Testai apima visas 6 klasėje analizuojamas lietuvių kalbos vartojimo sritis: rašybą, žodžių darybą, fonetiką bei sintaksę. Kiekvieno testo pabaigoje pateikta vertinimo lentelė. Šiuo rinkiniu naudotis patogu dar ir todėl, kad kiekvienas testas – atskiras lapas, kurį, reikalui esant, galima iškirpti. Tikiuosi, kad rinkinys bus naudingas.Sudarytoja
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis