Mokslo metų pabaigoje ketvirtos klasės mokiniai atlieka įvairių dalykų baigiamuosius testus. Ir vaikams, ir mokytojams, ir tėvams rūpi, kad rezultatai būtų kuo geresni.Šis leidinys – puikus pagalbininkas rengiantis baigiamajam ketvirtos klasės lietuvių kalbos testui. Vaikas gali praktikuotis ir namie, ir klasėje. Leidinyje pateikiami lietuvių kalbos testai parengti atsižvelgiant į Pradinio ugdymo bendrųjų programų numatomus pasiekimus. Šiuos lietuvių kalbos testus galima taikyti mokinio pasiekimams įvertinti lygiais (pagal Bendrąsias programas) ir ugdymo kokybei gerinti.Leidinį sudaro dvi dalys:1. „Lietuvių kalbos testai 4 klasei“,2. „Lietuvių kalbos testų 4 klasei vertinimo aprašai“, kuriuos rasite www.sviesa.lt.Kiekvieną testą sudaro trys dalys:• I dalis. Teksto suvokimas,• II dalis. Rašymas,• III dalis. Kūrybinė užduotis.Leidinio autorės tikisi, kad patirtis, kurios mokiniai įgis atlikdami šiuos testus, jiems padės sėkmingai atlikti baigiamąjį lietuvių kalbos testą ir gauti už jį puikų įvertinimą.
Prekinis ženklas: Šviesa