Lietuvių kalbos užduočių 5-6 klasėms antroje dalyje sutelktas dėmesys į žodžių sandarą: kartojamos visos pagrindinės reikšminės žodžio dalys (šaknis, galūnė, priesaga ir priešdėlis), mokomasi atrasti jas žodžiuose, suvokti jų reikšmę, taisyklingai tarti ir rašyti. Užduotys, mokytojų nuožiūra, gali būti taikomos mokant labai plataus diapazono gebėjimų mokinius – pradedant tais, kurie turi nedidelių mokymosi sunkumų, baigiant labai menkų gebėjimų mokiniais. Pastariesiems taikoma platesnės apimties pagalba: lankstesnė, pastovesnė kontrolė, daugiau užduočių atliekama sekimo, analogijos būdu ir pan. Bendravimo gebėjimams plėtoti, sakytinei kalbai ugdyti skirtas skyrelis “Metų laikai”.
Prekinis ženklas: Lucilijus