Šios užduotys paruoštos tam, kad padėti trečiokui geriau suprasti ir branginti lietuvių kalbą. Daugelį pateiktų užduočių mokiniai gebės atlikti savarankiškai. Kai kur reikės mokytojo pagalbos.Simboliu pažymėtomis užduotimis, kviečiama perskaityti daug įdomių kūrinių: pasakojimų, pasakų, padavimų, sakmių, eilėraščių ir kt. Siekiant padėti geriau suprasti perskaitytą kūrinį, pateiktos įvairios užduotys. Autorės nori, kad trečiokas susidraugautų su knyga, pamėgtų skaityti, dažniau lankytusi bibliotekoje, ieškotų informacijos ir internete.Atlikdami įvairias rašymo užduotis, mokiniai mokysis rašyti be klaidų, sudaryti sakinius ar kurti trumpus pasakojimus. Siekiama aiškia ir taisyklinga kalba reikšti savo mintis, skatinama kurti, drąsiai išsakyti savo nuomonę, mokytis atpasakoti ir pasakoti. Pratybose siūloma žodžiu ir raštu kurti įvairias istorijas, kad mokiniai geriau mokėtų papasakoti apie save ir pasaulį.Kai kurias užduotis turės atlikti kartu su savo draugais, todėl galės dar geriau juos pažinti, mokysis dirbti drauge, turės galimybę pamokoje kalbėtis apie jiems svarbius dalykus.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis