Lietuvos integravimuisi Europon, tapsmui jos savastimi, istorijos itin svarbi vieta buvo paskirta Krokuvai, miestui, kurio kultūros žvaigždė pusantro šimto metų buvo kelrode daugumai inteligentėjančios ir krikščionėjančios Lietuvos jaunuolių. Krokuvietiškosios lietuvių diasporos būta gan skaitlingos ir itin margos. ”Lietuvių Krokuva” arba ”Cracovia Lithuanorum” orientuota daugiausia į šios diasporos kultūros žmones: studentus, mokytojus, dvasininkus, raštininkus, meistrus ir t.t, todėl kaupiant žinias remtasi bažnytiniais ir mokykliniais šaltiniais. Registras apima laikotarpį nuo Jogailos krikšto ir ingreso į Piastų sostą iki aukštosios mokyklos – Vilniaus akademijos – įsteigimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje 1579 metais, t.y. kai su Jogailaičių dinastijos, taipgi ir Krokuvos aukso amžiaus saulėlydžiu, savosios sostinės tapsmu universitetiniu miestu blėstanti Jogailos universiteto žvaigždė jau tesugeba prisitraukti tik retą LDK jaunuolį. Tekstas skelbiamas originalo-lotynų ir lietuvių kalba, knyga baigiama santrumpų, asmenų ir vietovardžių indeksais.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas