Pagal privalomųjų autorių kūrybą parengti testai padės pasiruošti egzaminui.Apžvalginiai-apibendrinamieji lietuvių literatūros testai skirti padėti mokiniams įtvirtinti literatūrologijos sąvokas, mokytis kryptingai ir nuosekliai plėtoti literatūrinio rašinio temą, remtis kontekstu.Jie tinka tam tikram kursui pakartoti ar apibendrinti, pvz., epochai, vieno kurio konkretaus autoriaus kūrybai ir pan.Šis testų sąsiuvinis pradedamas nuo Renesanso epochos autorių ir jų kūrinių aptarimo, baigiamas Romantizmu. Klausimai formuluojami  taip, kad mokiniai nuosekliai prisimintų epochų bruožus, gebėtų susieti nagrinėjamų rašytojų gyvenimo ir kūrybos aspektus. Po testų klausimų pateikiama samprotavimo ir literatūrinio rašinio temų, susijusių su konkretaus autoriaus kūrybos problematika.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis