Tai Kazimiero Gaivenio – vieno žymiausių lietuvių terminologų – 40 metų praktinio terminų tvarkybos ir norminimo darbo apibendrinimas. Knygoje rašoma apie lietuvių terminijos norminimą, aptariamos svarbiausios terminų ypatybės ir jiems keliami reikalavimai, nurodomi pagrindiniai terminijos šaltiniai. Rašoma apie terminų tvarkybos būdus ir jų kūrimo bei norminimo principus. Leidinio pabaigoje apžvelgiamos žymiausių Lietuvos ir užsienio terminologų teorijos.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas