Knyga „Lietuvių kalbos terminologijos raida“ yra 1967-2011 m. paskelbtų autoriaus darbų iš lietuvių terminologijos ir pačio kalbos praeitis rinkinys. Knygą sudaro trys skyriai. Pirmame pateikta bendra kalbos funkcionavimo ir terminologijos kūrimo, plėtojimo teorinių prielaidų ir darbų apžvalga per visus penkis lietuvių raštijos šimtmečius.Į antrą skyrių sudėti skelbiniai apie žymių lietuvių kalbininkų įnašą į terminologijos ir apskritai kalbos ir jos mokslo plėtotę, taip pat tiriami atskirų J. Jablonskio, Maironio, M. Reinio ir kt. darbų terminai.Trečią knygos „Lietuvių kalbos terminologijos raida“ skyrių sudaro bendresni kalbotytros praeities straipsneliai ir svarbių kalbos bei humanitarinės lietuvių kultūros knygų recenzijos.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas